Transformatiegebied Wateringen

Transformatiegebied Wateringen

Het transformatiegebied Wateringen wordt ontwikkeld tot een woningbouwlocatie. Voor dit gebied zal door de gemeente Westland een gebiedsvisie worden opgesteld. Deze gebiedsvisie wordt in samenspraak met alle belanghebbenden opgesteld middels een participatietraject. De startbijeenkomst van het participatietraject was op donderdag 1 juni 2017 in het gemeentehuis Wateringen. De tweede bijeenkomst was op woensdag 5 juli. De verslagen en presentatie van deze avonden zijn te raadplegen op: http://www.gemeentewestland.nl/transformatiegebiedwateringen

Wilt u op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen en bijeenkomsten dan kunt u zich hier inschrijven en dan wij houden u op de hoogte.

Sfeer impressie